15,00zł

Święci Ziemi Białoruskiej

Święci Ziemi Białoruskiej

Tytuł: Święci Ziemi Białoruskiej
Autor: Jarosław Charkiewicz
Stron: 160
Format: 148 x 210 mm
Oprawa: miękka
Wydawca: Bratczyk Hajnówka 2006
Wydanie: drugie, poszerzone i zaktualizowane
ISBN: 83-88325-76-0

WPROWADZENIE

W tworzeniu wartości duchowych każdego narodu szczególną rolę odgrywają związani z nim świeci, a kult im oddawany jest wyrazem tożsamości religijnej, kulturowej i narodowej danej społeczności. Podobne wyjątkowe znaczenie świeci posiadają dla narodu białoruskiego. Stanowili i stanowią oni dla niego nieprzebraną skarbnice wzorów postępowań i cennych drogowskazów prawidłowego ziemskiego życia. Jednocześnie i niezmiennie świeci pozostają też najlepszymi z możliwych orędownikami człowieka przez Bogiem i Jego Przenajświętszą Matką.
Święci to ludzie wyjątkowi. Ich świętość to wynik osobistego doświadczenia duchowego, w którym zdołali przezwyciężyć własne słabości i problemy czasów, w którym przyszło się im żyć. Świętości ta jest darem wieńczącym ogół ich starań i dążeń do doskonałości oraz pięknym świadectwem wierności i miłości do Boga. Święci to ci, którzy przez „życie w Chrystusie” zgromadzili wiele Łaski Bożej i współdziałając z nią gorliwie stali się podobni do Chrystusa. Święci to wreszcie ci, którzy poprzez Świętego Ducha otrzymali od Boga niezwykły dar, wywyższający człowieka, który Cerkiew potwierdza w procesie kanonizacji.
Prawosławna hagiografia, dziedzina wiedzy zajmująca się świętością, stanowi znaczący fragment dorobku Cerkwi prawosławnej i przepiękną perłę w skarbnicy całego chrześcijaństwa. W skarbnicy tej poczesne miejsce zajmują święci, którzy swoje życie związali z Ziemią Białoruską, często niezasłużenie wciąż mało dla nas znani.
Przez wiele wieków wspólna tradycja cerkiewna zamieszkujących Ruś przodków Rosjan, Ukraińców i Białorusinów nie dostrzegała odrębności narodowych kultu świętych. Bazując na wzorcach bizantyjskich, doprowadziło to do wspólnego traktowania świętych tych trzech narodów wschodniosłowiańskich. Przez długi czas niewielki wpływ na to miały podziały organizacyjne Cerkwi czy też czynniki zewnętrzne. ...

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE
Święty biskup połocki Menas
Święty mnich Marcin z Turowa
Święty książę smoleński i wielki książę kijowski Rościsław
Święta księżna ihumenia połocka Eufrozyna
Święty biskup połocki Dionizy
Święty biskup turowski Cyryl
Święty biskup turowski Ławrencjusz
Święta księżna pskowska Eupraksja
Święty ihumen ławryszewski Elizeusz
Święta mniszka księżna litewska Krystyna
Święty biskup połocki i twerski Symeon
Święci męczennicy wileńscy Antoni, Jan i Eustachy
Święty metropolita kijowski i litewski Cyprian
Święty mnich książę ostrogski Teodor
Święty męczennik metropolita kijowski Makary
Święta księżna holszańska Julianna
Święty mnich mohylewski Genadiusz
Święty męczennik młodzieniec Gabriel Zabłudowski
Święty mnich męczennik Antoni Supraski
Święty męczennik arcydiakon Nicefor
Święta księżna słucka Zofia
Święty męczennik ihumen brzeski Atanazy
Święty męczennik ihumen piński i kaniewski Makary
Święty arcybiskup mohylewski Jerzy
Święty arcybiskup riazański Gabriel
Święty sprawiedliwy Jan z Kormy
Święty męczennik arcybiskup astrachański Mitrofan
Święty kapłan męczennik Bazyli Izmajłow
Święty męczennik arcybiskup ryski Jan
Święty kapłan męczennik Walerian Nowicki
Święty kapłan męczennik Piotr Hrudinski
Święty kapłan męczennik Włodzimierz Chirasko
Święty kapłan męczennik Włodzimierz Chriszczanowicz
Święty kapłan męczennik Jan Wieczerko
Święty kapłan męczennik Sergiusz Rodakowski
Święty kapłan męczennik Włodzimierz Talusz
Święty kapłan męczennik Michał Nowicki
Święty kapłan męczennik Dymitr Pawski
Święty kapłan męczennik Jan Woroniec
Święty kapłan męczennik Michał Płyszewski
Święty kapłan męczennik Leonid Birjukowicz
Święty diakon męczennik Mikołaj Wasiukiewicz
Święty kapłan męczennik Jan Pankratowicz
Święty męczennik arcybiskup mohylewski Paulin
Święty kapłan męczennik Aleksander Szalaj
Święty męczennik biskup mohylewski Jozafat
Święty kapłan męczennik Mikołaj Mackiewicz
Święty kapłan męczennik Dymitr Płyszewski
Święty kapłan męczennik Włodzimierz Zubkowicz
Święty kapłan męczennik Włodzimierz Pasternacki
Święty kapłan męczennik Porfiriusz Rubanowicz
Święty męczennik archimandryta żyrowicki Serafin
Święty kapłan męczennik Mateusz Krycuk
Błogosławiona Walentyna Mińska
ALFABETYCZNY WYKAZ ŚWIĘTYCH Z DNIAMI PAMIĘCI
BIBLIOGRAFIA

Recenzje

Producent
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
1 x Węgielki do kadzielnicy 28
1 x Św. Paraskiewa (Matijeszyna)
1 x Święte Zofia, Wiera, Nadieżda, Lubow
1 x Kl. III - Słowo Boże
1 x Hiob Zalizo, ihumen poczajowski
1 x Chrystus błogosłąwiący dzieci
1 x Boska Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów
1 x Droga rozumu w poszukiwaniu prawdy
1 x Cerkiew prawosławna na Białostocczyźnie
1 x Apostołowie.
1 x Cerkwie, kaplice, kapliczki. Orthodox churches. Православные хр.
1 x Anioł Stróż /nr 4/
1 x Biblia dla dzieci
1 x Anioł Stróż /nr 3/
1 x Św. Paisjusz
1 x CD - (Szurbak) - Da woskresniet Boh
1 x Świeca ofiarna /nr 1/
1 x Świeca ofiarna /nr 2/
1 x Świeca "Eleos" duża - Wigilijne dzieło Pomocy dzieciom
1 x Świeca ofiarna /nr 7/
1 x Świeca ofiarna /nr 5/
1 x Świece ślubne /nr 3/
1 x Świeca ofiarna /nr 3/
1 x Haczyk do łampady nr 1 - nikiel
1 x Haczyk do łampady nr 2 D - nikiel
1 x Haczyk do łampady nr 7 - mosiężny
1 x Haczyk do łampady nr 6 - mosiężny
1 x Haczyk do łampady nr 2 D - mosiężny
1 x Haczyk do łampady nr 4 - pozłacany
1 x Czotki 30 - czarne /nr 3/
1 x Haczyk do łampady nr 3 - pozłacany
1 x Czotki 100 - czarne S /nr 1/
1 x Czotki 30 - czarne /nr 4/
1 x Czotki 50 - czarne
1 x Czotki 50 - czarne S
1 x Krzyż z emalią niebieski
1 x Kopije duże d
1 x Kadzielnica na łampadkę - Pajączek
1 x Karteczki intencyjne "O upokojenii"
1 x Pas z modlitwą
2 x Modlitwa za Cerkiew /laminat/
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 0 D
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 0 K
1 x Relikwiarz - Moszczewik mały
2 x Pędzelek do oleju nr 1
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 3 D
1 x Świecznik ręczny
1 x Relikwiarz - Moszczewik duży
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 4 D
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 2 K
1 x Karteczki intencyjne "O zdrawii"
1 x Całun pogrzebowy
1 x Modlitwa rozgrzeszenia /scs/
1 x Olej do łampad
1 x Knot do łampadki
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 3 K
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 2 D
1 x Kopije małe d
1 x Ewangelia
1 x Polichromia Cerkwi Św. Mikołaja w Michałowie
1 x Krzyż z emalią czerwony
1 x Kopije średnie d
1 x Naczynie na ogarki świec
1 x Kropidło małe
1 x Relikwiarz - Moszczewik /nr 2/
1 x Relikwiarz - Moszczewik /nr 1/
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 1 D
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 1 K
1 x Łampada stojąca /nr 11 n/
1 x Łampada stojąca nr 14
1 x Łampada stojąca /nr 11 cz/
1 x Kalendarz ścienny 2022 r. - mały Parafia Zmartwychwstania
1 x Kalendarz ścienny 2022 r. - mały
1 x Kalendarz ścienny 2022 r. - duży Zaleszany
1 x CD - Zmartwychwstania dzień - Fili
1 x Łampada nr 9 złocona
1 x Łampada nr 8 /cz/ - złocona
1 x Łampada stojąca /nr 08/ złocona /nieb/
1 x Łampada stojąca /nr 13 cz/ szkło
1 x Kalendarz Prawosławny 2022
1 x Freski Supraskie
1 x Łampada stojąca /nr 08/ złocona /cz/
1 x Kalendarzyk kieszonkowy 2022 r.
1 x CD - O Wsiepietaja Mati - Fili
1 x Kalendarz ścienny 2022 r. - mały Zaleszany
1 x Łampada nr 2 złocona
7.764,00zł
Informacje o producencie
Bratczyk
Inne produkty
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce