15,00zł

Święci Ziemi Białoruskiej

Święci Ziemi Białoruskiej

Tytuł: Święci Ziemi Białoruskiej
Autor: Jarosław Charkiewicz
Stron: 160
Format: 148 x 210 mm
Oprawa: miękka
Wydawca: Bratczyk Hajnówka 2006
Wydanie: drugie, poszerzone i zaktualizowane
ISBN: 83-88325-76-0

WPROWADZENIE

W tworzeniu wartości duchowych każdego narodu szczególną rolę odgrywają związani z nim świeci, a kult im oddawany jest wyrazem tożsamości religijnej, kulturowej i narodowej danej społeczności. Podobne wyjątkowe znaczenie świeci posiadają dla narodu białoruskiego. Stanowili i stanowią oni dla niego nieprzebraną skarbnice wzorów postępowań i cennych drogowskazów prawidłowego ziemskiego życia. Jednocześnie i niezmiennie świeci pozostają też najlepszymi z możliwych orędownikami człowieka przez Bogiem i Jego Przenajświętszą Matką.
Święci to ludzie wyjątkowi. Ich świętość to wynik osobistego doświadczenia duchowego, w którym zdołali przezwyciężyć własne słabości i problemy czasów, w którym przyszło się im żyć. Świętości ta jest darem wieńczącym ogół ich starań i dążeń do doskonałości oraz pięknym świadectwem wierności i miłości do Boga. Święci to ci, którzy przez „życie w Chrystusie” zgromadzili wiele Łaski Bożej i współdziałając z nią gorliwie stali się podobni do Chrystusa. Święci to wreszcie ci, którzy poprzez Świętego Ducha otrzymali od Boga niezwykły dar, wywyższający człowieka, który Cerkiew potwierdza w procesie kanonizacji.
Prawosławna hagiografia, dziedzina wiedzy zajmująca się świętością, stanowi znaczący fragment dorobku Cerkwi prawosławnej i przepiękną perłę w skarbnicy całego chrześcijaństwa. W skarbnicy tej poczesne miejsce zajmują święci, którzy swoje życie związali z Ziemią Białoruską, często niezasłużenie wciąż mało dla nas znani.
Przez wiele wieków wspólna tradycja cerkiewna zamieszkujących Ruś przodków Rosjan, Ukraińców i Białorusinów nie dostrzegała odrębności narodowych kultu świętych. Bazując na wzorcach bizantyjskich, doprowadziło to do wspólnego traktowania świętych tych trzech narodów wschodniosłowiańskich. Przez długi czas niewielki wpływ na to miały podziały organizacyjne Cerkwi czy też czynniki zewnętrzne. ...

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE
Święty biskup połocki Menas
Święty mnich Marcin z Turowa
Święty książę smoleński i wielki książę kijowski Rościsław
Święta księżna ihumenia połocka Eufrozyna
Święty biskup połocki Dionizy
Święty biskup turowski Cyryl
Święty biskup turowski Ławrencjusz
Święta księżna pskowska Eupraksja
Święty ihumen ławryszewski Elizeusz
Święta mniszka księżna litewska Krystyna
Święty biskup połocki i twerski Symeon
Święci męczennicy wileńscy Antoni, Jan i Eustachy
Święty metropolita kijowski i litewski Cyprian
Święty mnich książę ostrogski Teodor
Święty męczennik metropolita kijowski Makary
Święta księżna holszańska Julianna
Święty mnich mohylewski Genadiusz
Święty męczennik młodzieniec Gabriel Zabłudowski
Święty mnich męczennik Antoni Supraski
Święty męczennik arcydiakon Nicefor
Święta księżna słucka Zofia
Święty męczennik ihumen brzeski Atanazy
Święty męczennik ihumen piński i kaniewski Makary
Święty arcybiskup mohylewski Jerzy
Święty arcybiskup riazański Gabriel
Święty sprawiedliwy Jan z Kormy
Święty męczennik arcybiskup astrachański Mitrofan
Święty kapłan męczennik Bazyli Izmajłow
Święty męczennik arcybiskup ryski Jan
Święty kapłan męczennik Walerian Nowicki
Święty kapłan męczennik Piotr Hrudinski
Święty kapłan męczennik Włodzimierz Chirasko
Święty kapłan męczennik Włodzimierz Chriszczanowicz
Święty kapłan męczennik Jan Wieczerko
Święty kapłan męczennik Sergiusz Rodakowski
Święty kapłan męczennik Włodzimierz Talusz
Święty kapłan męczennik Michał Nowicki
Święty kapłan męczennik Dymitr Pawski
Święty kapłan męczennik Jan Woroniec
Święty kapłan męczennik Michał Płyszewski
Święty kapłan męczennik Leonid Birjukowicz
Święty diakon męczennik Mikołaj Wasiukiewicz
Święty kapłan męczennik Jan Pankratowicz
Święty męczennik arcybiskup mohylewski Paulin
Święty kapłan męczennik Aleksander Szalaj
Święty męczennik biskup mohylewski Jozafat
Święty kapłan męczennik Mikołaj Mackiewicz
Święty kapłan męczennik Dymitr Płyszewski
Święty kapłan męczennik Włodzimierz Zubkowicz
Święty kapłan męczennik Włodzimierz Pasternacki
Święty kapłan męczennik Porfiriusz Rubanowicz
Święty męczennik archimandryta żyrowicki Serafin
Święty kapłan męczennik Mateusz Krycuk
Błogosławiona Walentyna Mińska
ALFABETYCZNY WYKAZ ŚWIĘTYCH Z DNIAMI PAMIĘCI
BIBLIOGRAFIA

Recenzje

Producent
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
Twój koszyk jest pusty
Informacje o producencie
Bratczyk
Inne produkty
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce