31,50zł

Elpis nr 28 - Tom 16

Elpis nr 28 - Tom 16

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Katedra Teologii Prawosławnej
ISSN 1508-7719
Zeszyt 28 (41)
Wymiary: 20 x 28,5 cm
Oprawa: miękka
Ilość stron: 230

Od roku 2014 numeracja kolejnych tomów czasopisma Elpis opiera się wyłącznie na numeracji wyższego poziomu, bez równoległej historycznej numeracji odwołującej się do wydań czasopisma w okresie międzywojennym.

Spis treści

Jean-Claude Larchet, L'importance des études patristiąues pour les études théologiąues
ks. Andrzej Kuźnia, Międzynarodowy dialog teologiczny Kościoła prawosławnego z Kościołem rzymskokatolickim
Marios Begzos, Tradition and Renewal in Contemporary Orthodox Theology.
Jarosław Charkiewicz, Wybrane aspekty kultu Matki Bożej w Prawosławiu.
ks. Marek Ławreszuk, Interpolacje w epiklezach bizantyjskich anafor św. Jana Chryzostoma i św. Bazylego Wielkiego
Adam Drozdek, Fonvizin: from fate to providence
Adam Magruk, Przeto, ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego niegodnie (…) sąd własny je i pije (l Kor 11,27-29) - czyli o właściwym przygotowaniu się do Świętej Eucharystii według nauki Ojców Kościoła
Zoja Kuca, Феномен святости в системе религиозно-философских воззрений
ks. diakon Łukasz Leonkiewicz, Wybrani Ojcowie Kościoła wobec filozofii starożytnej (cz. II).
ks. Marek Ławreszuk, Różnice związane ze wspomnieniem świętych na proskomidii. Analiza rozbieżności współczesnych liturgicznych praktyk z perspektywy potrzeb Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
ks. Iwan Nikulin, Biskup jako następca apostołów: spojrzenie metropolity Syberyjskiego Ignacego (Rimskiego-Korsakowa)
Sotirios Despotis, The Intimacy of Paul to the Thessalonians in I Thess. 2: 7b-12
ks. archimandryta Warsonofiusz Doroszkiewicz, Dogmatyzacja Prawdy
Pietrow Piotr, Reguły św. Bazylego Wielkiego.
Сергей Хоружий, Niespodziewane pokrewieństwo: praktyka duchowa i analityka egzystencjalna.
Сергей Хоружий, Myśl prawosławna i filozofia współczesna.
Сергей Хоружий, Hezychazm i kultura
Kamila Pawełczyk-Dura, Antropologia prawosławna według świętego Iłariona (Troickiego)
Antoni Mironowicz, Church unions and their consequences in Poland
Radosław Liwoch, Przyczynek do badań nad początkiem Cerkwi na Zachodzie Rusi
ks. archimandryta Andrzej Borkowski, Początki cenobii na Górze Poczajowskiej i pierwsze donacje na rzecz monasteru
Stefan Dmitruk, Skład osobowy prawosławnego domu zakonnego pw. św. Antoniego Pieczerskiego w Radecznicy w łatach 1881 - 1899
ks. Jarosław Szmajda, Profesor Adam Stalony Dobrzański - mistrz i nauczyciel Jerzego Nowosielskiego
Daniel Sawicki, Kwestia „razdielnorieczija” i śpiewu wielogłosowego w nauczaniu staroobrzędowców rosyjskich
Сахаров Василий А., Сахарова Людмила Г., Религиозно-антропологические аспекты духовно-нравственного воспитания в российской педагогике ХХ века
Rafał Jurowiec, Ewolucja opodatkowania dochodów osób duchownych.
Елена Федюкина, <И звезда с звездою говорит...>
Recenzje
Justyna Kroczak,
Encyklopedia hezychazmu

Recenzje

Producent
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o producencie
Katedra Teologii Prawosł. U w B
Inne produkty
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce