19,50zł

Elpis nr 27

Elpis nr 27

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Katedra Teologii Prawosławnej

ISSN 1508-7719
Zeszyt 27 (40)

Wymiary: 20 x 28,5 cm
Ilość stron: 216

SPIS TREŚCI

Ks. Bp Jerzy (Pańkowski), Экклесиологическое измерение современного христианства

Marios Begzos, Europa and christianity: from yesterday to tomorrow  

Marios Begzos, Europa i chrześcijaństwo: historia i przyszłość

Antoni Mironowicz, The methodian mission on the polisę lands until the dawn of 11th century 

Krzysztof Leśniewski, Wiara, kult i kultura jako istotne elementy w misyjnej działalności świętych Cyryla i Metodego

Ks. Archimandryta Warsonofiusz (Doroszkiewicz), Święci Cyryl i Metody

w świetle „filiokwistycznej” idei Karola Wielkiego        

Grzegorz Makal, Prawosławie i islam. dialog św. Cyryla I Grzegorza Palamasa z muzułmanami          

Ks. Marek Ławreszuk, Mnich i teolog - charakterystyka świętych braci na podstawie tekstów liturgicznych   

Ks. Archimandryta Andrzej Borkowski, Wpływy bizantyjsko-bałkańskie na ziemiach polskich na przykładzie kodeksu supraskiego     

Krzysztof Leśniewski, Kim jest Jezus Chrystus dla ruskich i rosyjskich świętych? teologiczna analiza „żywotów świętych" św. Dymitra Rostowskiego      

Rev. Aleksy Kucy, Myths of russia as a tool of socio-political persuasion        

Иван А. Чарота, Косово как колыбель и сокровищница сербской духовности в историческом и современном сознании восточных словян

Iwan A. Czarota, Kosowo jako kolebka i skarbiec serbskiej duchowości

w historii oraz współczesnej świadomości wschodnich słowian

Jarosław Charkiewicz, Biblijna nauka o świętości człowieka   

Ks. Tomasz Stempa, Historia chrześcijańskiej rachuby lat       

Łukasz Leonkiewicz, Pisarze wczesnochrześcijańscy wobec filozofii starożytnej (cz. I)           

Jarosław Charkiewicz, Współczesny stan badań nad prawosławną hagiologią 

Daniel Sawicki, Pierwsze próby reform śpiewu cerkiewnego na Rusi. Działalność I i II komisji (l652-1670)   

Stefan Dmitruk, Teorie dotyczące powstania i początków prawosławnej parafii pw. św. Jerzego Zwycięzcy w Biłgoraju           

Иван Александрович Никулин, Сибирский митрополит Игнатий (Римский – Корсаков) и его отношение к грекам

Vladan Stamenkoyić, Testament kniazia Lazara i Serbowie na początku XXI wieku     

Piotr Chomik, Kult świętych serbskich w monasterach wielkiego księstwa litewskiego do końca xvi wieku    

Magdalena Ickiewicz-Sawicka, Prawne i kryminologiczne aspekty zbrodni ludobójstwa serbskiej ludności na Bałkanach w XX wieku - wybrane zagadnienia  

Ks. Marek Ławreszuk, Idee mesjańskie w prawosławiu. mesjanizm w testamencie św. księcia łazarza           

Michał Dżega, Obrońca wiary - topos hagiograficzny w cerkwi prawosławnej            

Kamila Pawełczyk-Dura, Rosyjski ruch odnowicielski w 1917 roku   

 

Recenzje

Producent
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce