22,00zł

Droga. Prawda. Życie 3

Droga. Prawda. Życie 3

Tytuł: Droga, Prawda, Życie. Materiały dydaktyczne do religii dla klasy III szkoły ponadgimnazjalnej
Opracował zespół pod kierunkiem doradcy metodycznego Lilii Busłowskiej
Wymiary: 16,5 x 24 cm
Oprawa miękka
Ilość stron 208
Wydawca Warszawska Metropolia Prawosławna Hajnówka 2009
ISBN 978-83-60311-18-9

Do Czytelników

Niniejsza książka zawiera opracowania wybranych treści zawartych w „Programie nauczania religii prawosławnej w szkołach ponadgimnazjalnych” (klasy III), zatwierdzonym do użytku szkolnego przez Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w dniu 30 lipca 2002 roku (PAKP - R3/296/02).
Prezentowane zagadnienia ukazują w zarysie wiadomości dotyczące św. sakramentów, eklezjologii, problemów współczesnego życia i rodziny. Do każdego opracowania tematu wskazaliśmy przykładową literaturę do wykorzystania, jako źródło pogłębiania wiedzy i uzupełnienia wiadomości.
Wyrażamy nadzieję, że nasz skromny trud przyczyni się do doskonalenia pracy z uczniami, a dla Was, drodzy uczniowie, będzie użyteczny, rozbudzi wasze zainteresowania i chęć poznawania Wiary i Tradycji.
Jesteśmy świadomi, że książka nie ukazuje poszczególnych zagadnień w sposób wyczerpujący. Za pomocą pytań skierowanych do uczniów, umieszczonych na zakończenie każdej jednostki tematycznej oraz za pomocą rozważań umieszczonych pod zapisem danego tematu, staramy się zachęcić do pogłębiania wiary i wiedzy o Bogu, do refleksji, do prezentowania poglądów a także do doskonalenia duchowego rozwoju.
Życzymy Bożego błogosławieństwa w pracy dydaktyczno-wychowawczej, wielu sukcesów i wspaniałych doświadczeń na niwie nauczania.
Lilia Busłowska

SPIS RZECZY
Do Czytelników
Wstęp 
1. Eklezjologia-nauka o Kościele
1.1. Jedność Kościoła
1.2. Świętość Kościoła
1.3. Soborowość Kościoła 
1.4. Apostolskość Kościoła
2. Bogoczłowieczeństwo Kościoła
3. Kościół w trosce o człowieka i jego zbawienie
3.1. Sakramenty jako zbawcze środki
3.2. Sakrament chrztu świętego
3.3. Sakrament bierzmowania
3.4. Spowiedź
3.5. Sakrament Eucharystii
3.6. Małżeństwo
3.7. Namaszczenie świętym olejem
3.8. Kapłaństwo hierarchiczne i powszechne
4. Troska Kościoła o prawa człowieka 
5. Kościół i kultura
6. Samowychowanie i asceza
6.1. Post i j ego znaczenie w życiu człowieka
6.2. Znaczenie modlitwy w życiu człowieka
6.3. Odpowiedzialność za samego siebie 
7. Człowiek i jego duchowe doświadczenie
8. Wewnętrzne konflikty i umiejętność dokonywania wyborów
9. Poszukiwanie Chrystusa przez człowieka i człowieka przez Boga. Chrystus „prawdą, drogą, życiem"
10. Wierność Bogu i człowiekowi w małżeństwie i rodzinie
11. Wierność w małżeństwie
12. Wierność jako konsekwencja miłości
12.1. Ludzki wymiar wierności w małżeństwie i rodzime
12.2. Wierność Bogu jako fundament małżeństwa i rodziny chrześcijańskiej
13. Wierność w małżeństwie a problem rozwodów
14. Nauczanie Chrystusa i Kościoła o małżeństwie
15. Zagadnienie małżeństw mieszanych
16. Współczesny świat a przygotowanie do odpowiedzialnego, chrześcijańskiego rodzicielstwa
17. Niepodważalna wartość życia - Kościół w obronie życia poczętego
18. Wychowanie religijne w rodzinie

Recenzje

Producent
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o producencie
Metropolia Prawosławna
Inne produkty
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce