49,90zł

Chrześcijanie pustyni

Chrześcijanie pustyni

Tytuł: Chrześcijanie pustyni

Autor: William Harmless SJ

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Oprawa: miękka

Wymiary: 15 x 23 cm

Ilość stron: 560

ISBN 978-83-233-2696-0

Seria Mysterion

 

 

W IV wieku pustynie Egiptu stały się centrum nowego, radykalnego ruchu, który dzisiaj nazywamy monastycyzmem. Grupy chrześcijan - od niepiśmiennych po wykształconych intelektualistów - przenosiły się na pustkowia położone poza dolina Nilu i, według słów Atanazego, uczyniły pustynię miastem. Dzieło to zawładnęło wyobraźnią świata antycznego. Mnisi opracowali metody modlitwy i praktyki ascetycznej, wzorzec bycia uczniem i model duchowego przewodnictwa, które od tego czasu stały się ważnymi elementami chrześcijaństwa.

 

William Harmless wprowadza czytelników w literaturę wczesnego monastycyzmu. Analizuje wszystkie najbardziej znane teksty, w tym Żywot Antoniego napisany przez Atanazego, Żywoty Pachomiusza i tak zwane Sentencje Ojców Pustyni. Końcowe rozdziały autor poświęca dwóm prekursorom teologii monastycznej: Ewagriuszowi z Pontu, pierwszemu teoretykowi mistycyzmu chrześcijańskiego, oraz Janowi Kasjanowi, który przeniósł egipski monastycyzm na łaciński Zachód. Harmless przedstawia także przełomowe odkrycia nowych tekstów oraz znaleziska archeologiczne, które zrewolucjonizowały współczesne badania dotyczące początków i źródeł monastycyzmu.

 

Adresowana do szerokiej grupy czytelników oraz napisana jasnym i wolnym od żargonu językiem, książka Chrześcijanie pustyni jest najbardziej wszechstronnym i przystępnym wprowadzeniem do problematyki wczesnego monastycyzmu.

William Harmless SJ - profesor teologii na Uniwersytecie Creighton w Omaha w Nebrasce, w latach 1996-2003 wykładowca w Spring Hill College, od 1978 roku członek Towarzystwa Jezusowego, autor książki Augustyn and the Catechumenate (1995). Jego prace poświęcone wczesnemu monastycyzmowi ukazały się w czasopismach: „Theological Studiem”, „Church History” i „Studia Patristica”.

 

 

 

SPIS TREŚCI

Skróty 

Uwagi na temat przypisów i bibliografii

 

CZĘŚĆ PIERWSZA

Świat wczesnego monastycyzmu

 

1. Rzymski Egipt 

Aleksandria     

Dar Nilu          

Wczesne chrześcijaństwo w Egipcie    

Monastycyzm w Egipcie: najważniejsze postacie, pisarze, teksty         

Bibliografia      

DODATEK 1.1          

 

2. Patriarchowie, sobory i kontrowersje: 300 -451         

Aleksander, Ariusz i Sobór Nicejski   

Atanazy          

Teofil  

Cyryl i Sobór Efeski    

Dioskoros i Sobór Chalcedoński        

Bibliografia      

DODATEK 2.1 Wyznanie wiary Soboru Nicejskiego (325)   

DODATEK 2.2 Teksty Soboru Efeskiego (431)        

DODATEK 2.3 Definicja wiary Soboru Chalcedońskiego (451)....

 

CZĘŚĆ DRUGA

Antoni i Pachomiusz

 

3. Żywot Antoniego: treść i kontekst       

Gniew Boży roku 356 

Lekarz Egiptu  

Odbiorcy, źródła, gatunek       

Bibliografia      

DODATEK 3.1 Listy Świętego Antoniego     

DODATEK 3.2 Listy Ammonasa       

 

4. Żywot Antoniego: tematy i znaczenie   

Zwycięstwo Chrystusa nad demonami 

Wcielony Bóg, przebóstwione człowieczeństwo          

Spis treści

Polityka ortodoksji      

Antoni na łacińskim Zachodzie

Bibliografia      

DODATEK 4. l Hieronim, Żywot Pawła Pustelnika    

DODATEK 4.2 Wiele twarzy Antoniego        

DODATEK 4.3 Czy Atanazy naprawdę napisał Żywot Antoniego!

 

5. Pachomiusz     

Źródła 

Początki          

Koinonia         

Dalsze dzieje   

Teodor i Horsiesi        

Bibliografia      

DODATEK 5.1 Wersje Żywotów Pachomiusza         

DODATEK 5.2 Listy Pachomiusza    

DODATEK 5.3 ListAmmona 

DODATEK 5.4 Księga Horsiesiego   

DODATEK 5.5 Czy biblioteka z Nag Hammadi należała do pachomiańskich mnichów?        

 

CZĘŚĆ TRZECIA

Ojcowie Pustyni

 

6. Apoftegmaty Ojców, tekst i kontekst  

Abba Antoni   

Kolekcje: alfabetyczna i systematyczna           

„Abba, powiedz mi słowo...”  

Sketis  

Bibliografia      

DODATEK 6.1 Wiele języków literatury pustyni        

DODATEK 6.2 Makary Egipcjanin, List do Synów Bożych   

 

7. Apoftegmaty Ojców, portrety 

Abba Makary Egipcjanin        

Abba Jan Karzeł (Kolobos)    

Abba Mojżesz Etiopczyk        

AbbaPojmen   

Bibliografia      

DODATEK 7. l Znane i mniej znane postacie kolekcji alfabetycznej..

DODATEK 7.2 Cnoty abba Makarego Wielkiego     

DODATEK 7.3 „Drzewo posłuszeństwa”      

DODATEK 7.4 Zachariasz z Sakha, Pochwala życia Jana Karla

 

8. Apoftegmaty Ojców, tematy         

Hezychia         

Wyjawianie myśli        

Demon pożądliwości   

Gniew 

Błogosławieni, którzy się smucą          

Wizje  

Pismo Święte  

Od słowa mówionego do pisanego tekstu       

Bibliografia      

DODATEK 8.1 Kolekcje systematyczne Apoftegmatów Ojców        

DODATEK 8.2 Paweł z Tamma, O celi         

DODATEK 8.3 O myślach (Perl Logismon)   

DODATEK 8.4 Izajasz ze Sketis, Asceticon  

DODATEK 8.5 Etiopska Collectio Monastica           

 

9. Relacje historyczne           

Nitria  

Cele    

Inne miejsca    

Portrety: Opowiadania dla Lausosa     

Znaki i cuda: Historia mnichów w Egipcie       

Bibliografia      

DODATEK 9.1 Koptyjskie Palladiana           

 

CZĘŚĆ CZWARTA

Teologowie monastyczni

 

10. Ewagriusz z Pontu: teoria ascezy         

Kaligraf na pustyni      

Styl Ewagriusza           

Osiem rodzajów złych myśli    

Walka z demonami     

Bibliografia      

DODATEK 10.1 Symbolika liczb u Ewagriusza         

DODATEK 10.2 Ewagriusz z Pontu, Napomnienie dla dziewicy (Sententiae ad Yirginem)

 

11. Ewagriusz z Pontu: teologia mistyczna 

Wytyczanie mapy wędrówki ku Bogu 

Czysta modlitwa         

Kosmologia    

Kontrowersja orygenistyczna  

Bibliografia      

Spis treści

DODATEK 11.1 Słownik ewagriańskiej duchowości

DODATEK 11.2 Ewagriusz z Pontu, Skemmata (Rozważania)          

 

12. Jan Kasjan       

Nieuchwytny Kasjan   

Reguły (De institutis)   

Rozmowy z Ojcami (Collationes)        

Czystość serca

Nieustanna modlitwa   

Wyznaczanie mapy     

Bibliografia      

DODATEK 12.1 Sulpicjusz Sewer, Żywot Marcina z Tours  

DODATEK 12.2 Eucheriusz z Lyonu, Pochwala pustyni        

 

CZĘŚĆ PIĄTA

Refleksje

 

13. Początki i źródła monastycyzmu: perspektywy, odkrycia i kwestie sporne       

Antoni i apotaktikoi     

Pachomiusz i melicjanie           

Monastycyzm poza Egiptem: Syria, Kapadocja i Palestyna     

Monastycyzm poza chrześcijaństwem: manichejczycy 

Monastycyzm słabo poświadczony: dziewice, wdowy i amma 

Monastycyzm pominięty: Szenute z Atripe       

Bibliografia      

DODATEK 13.1 Papirus: najwcześniejsze użycie słowa „mnich”

DODATEK 13.2 Papirus: monastycyzm melicjański   

DODATEK 13.3 Teodoret z Cyru, Dzieje miłości Bożej.

Historia mnichów syryjskich    

DODATEK 13.4 Manichejczycy w Egipcie: nowe odkrycia   

DODATEK 13.5 Mnisi pogardzani: opinie starożytnych         

DODATEK 13.6 Mnisi pogardzani: Edward Gibbon  

Posłowie                     

Recenzje

Producent
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce