Top » Katalog »

35,00zł

Wileński Monaster Świętego Ducha

Wileński Monaster Świętego Ducha

Tytuł: Wileński Monaster Świętego Ducha w dziejach Kościoła Prawosławnego
Autor: Urszula Anna Pawluczuk
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku; Białystok 2019
Oprawa: twarda
Ilość stron: 190
ISBN: 978-83-7431-608-8

SPIS TREŚCI
 
OD AUTORA
 
I. PRAWOSŁAWIE W WILNIE
II. MONASTER ŚWIĘTEGO DUCHA JAKO CENTRUM PRAWOSŁAWIA W WIELKIM KSIĘSTWIE LITEWSKIM
III. DZIEJE MONASTERU ŚWIĘTEGO DUCHA W CZASACH IMPERIUM ROSYJSKIEGO
IV. NAJWAŻNIEJSZY Z MONASTERÓW WILEŃSKICH W II RZECZYPOSPOLITEJ
 
UWAGI KOŃCOWE
 
Literatura
Spis ilustracji
Spis skrótów
Indeks osobowy

Urszula Anna Pawluczuk - dr hab., historyk, specjalistka z zakresu historii Kościoła. Badaczka dziejów Kościoła prawosławnego i monastycyzmu wschodniego oraz relacji religijnych, narodowych, kulturowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Autorka książek: Życie monastyczne w П Rzeczypospolitej (2007), Ławra Poczajowska. Pod opieką Matki Bożej i św. Hioba (2013), Osiemnastowieczne Wilno - miasto wielu religii i narodów (2015) i licznych artykułów oraz redaktor naukowy wielu serii wydawniczych. Pracownik badawczo-dydaktyczny Pracowni Historii Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu w Białymstoku.

Monaster Świętego Ducha w Wilnie został założony na przełomie ХVІ/ХVII wieku, ale jego początki sięgają czasów wielkiego księcia litewskiego Olgierda i jego drugiej żony, księżnej twerskiej Julianny. W II połowie XIV wieku mnisi założyli wspólnotę monastyczną Świętej Trójcy, na miejscu męczeńskiej śmierci w 1347 roku mnichów Antoniego, Jana, Eustachego, których Kościół prawosławny kanonizował. Do dzisiaj relikwie Świętych męczenników wileńskich są najważniejszymi, do których przychodzą wierni prawosławni w Wilnie. Pieczę nad relikwiami sprawują mnisi monasteru Świętego Ducha (...). W dziejach Kościoła prawosławnego w I Rzeczypospolitej monaster Świętego Ducha był jednym z ważniejszych. Stanowił centrum duchowe, kulturowe, oświatowe, a także charytatywne. Jego bezpośrednim przełożonym był patriarcha konstantynopolitański. Monaster miał silne zaplecze w postaci uczonych duchownych, którzy byli jego przełożonymi, a także nauczycielami w działającej przy nim szkole brackiej. Z monasterskiej drukarni wychodziły teksty polemistów prawosławnych, należących do wspólnoty Świętego Ducha bądź kończących szkołę bracką, przyszłych nauczycieli, duchownych czy wręcz biskupów. Monaster w czasach unii kościelnej był centrum opozycji przeciw Kościołowi unickiemu. Podzielił los monaste- rów z ziem ruskich Rzeczypospolitej po ПІ rozbiorze Polski i znalazł się w strukturach Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Choć mógł zostać zamknięty przez władze carskie, to przetrwał, gdyż dostrzeżono jego wkład w dziedzictwo Kościoła prawosławnego. W nowej rzeczywistości znalazł się, kiedy powrócił do II Rzeczypospolitej. Pełnił, jak dawniej, te same role wynikające z reguły monastycznej, a ponadto prowadził działalność, która wynikała z aktualnej sytuacji Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej. Życie monastyczne wspólnoty monastycznej wileńskiej Świętego Ducha jest kontynuowane do dzisiaj.

Od Autorki

 

Recenzje

Producent
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
Twój koszyk jest pusty
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce